Sunday, January 31, 2010

Τι απαντά η Ενωση Ελλήνων Σκηνοθετών

Σε απάντηση δηλώσεων του προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Γιώργου Παπαλιού, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο φύλλο της 29ης Νοεμβρίου 2009 του «Βήματος της Κυριακής», ο κ. Χάρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Σκηνοθετών, μάς κοινοποίησε την εξής επιστολή: «Στο φύλλο της Κυριακής 29 Νοεμβρίου 2009 της έγκριτης εφημερίδας σας δημοσιεύθηκε απάντηση του Προέδρου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην οποία αυτός αναφέρεται στις δηλώσεις μου στο φύλλο της 8ης Νοεμβρίου 2009, ισχυριζόμενος ότι αυτές “υπερβαίνουν εσκεμμένως τα όρια και της πλέον σκληρής κριτικής” και ότι “έχουν σαφή συκοφαντικά χαρακτηριστικά”.

Με τις δηλώσεις του όμως αυτές, ο Πρόεδρος του ΕΚΚ όχι μόνο δεν δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις- όπως θα όφειλε- σε καίρια θέματα της κινηματογραφίας, αλλά δυστυχώς επιχειρεί να συσκοτίσει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του ΕΚΚ επί προεδρίας του, και τα οποία έχουν επισημανθεί κατ΄ επανάληψη τόσο από τους συλλογικούς φορείς του κινηματογράφου όσο και από την ίδια την προϊσταμένη του αρχή, δηλαδή το υπουργείο Πολιτισμού.

Οσον αφορά την “Ομίχλη”, η στήριξη του Προέδρου του ΕΚΚ προς αυτή είναι ένα γεγονός στο οποίο αναφέρεται συνεχώς ο Τύπος, ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΕΚΚ δεν το έχει διαψεύσει. Πρόκειται για κίνηση που στήθηκε εναντίον του τότε Υπουργού Πολιτισμού, και νυν Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν υπέκυψε στις πιέσεις αυτής της ομάδας και του Προέδρου του ΕΚΚ να τους κάνει “εδώ και τώρα” το δικό τους νόμο. Τα ίδια τα στοιχεία άλλωστε διαψεύδουν τον Πρόεδρο του ΕΚΚ, που ισχυρίζεται ότι δήθεν δεν υφίσταται ομάδα ευνοουμένων που συμμετέχουν στην “Ομίχλη”, αφού επί συνόλου πενήντα σκηνοθετών οι σαράντα πέντε από αυτούς έχουν πάρει έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΚΚ συνολικού ύψους 6.000.000 και πλέον ευρώ (!!!). Τα σχετικά στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Επισημαίνουμε επίσης, σχετικά με το θέμα της έγκρισης του απολογισμού δράσης και του οικονομικού απολογισμού, ότι η Γενική Συνέλευση του ΕΚΚ κατεψήφισε, και μάλιστα δις, τον απολογισμό, πράγμα που δεν είχε συμβεί επί τριάντα ολόκληρα χρόνια λειτουργίας του ΕΚΚ. Στη συνέχεια, και μόνο μετά από τρεις παράτυπες Συνελεύσεις, με παρακλήσεις και υποσχέσεις σε Φορείς και Σωματεία που είχαν προηγουμένως καταψηφίσει, κατάφερε η Διοίκηση του ΕΚΚ- που θα έπρεπε βεβαίως να είχε ήδη παραιτηθεί- να αποσπάσει θετική ψήφο ως προς τα οικονομικά: πλήρης δηλαδή ευτελισμός των διαδικασιών. Μάλιστα, ακόμα και η Γενική Συνέλευση της 29.10.2009, που τελικώς ενέκρινε τον απολογισμό, έγινε με συμμετοχή μόλις δέκα από τα δεκαεννέα συνολικά μέλη της.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣ, και υπό το πρίσμα του πάγιου αιτήματός μας για πλήρη διαφάνεια, ζητάμε εδώ και τρία χρόνια με επιστολές μας από τη Διοίκηση του ΕΚΚ απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν σε θέματα μείζονος σημασίας για τον χώρο του κινηματογράφου, όπως:

* Τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

* Την αναξιοκρατία στις αναθέσεις.

* Τη δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων ανά ταινία που έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (π.χ. στο πρόγραμμα “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” σε μόλις 200.000 ευρώ από 350.000 ευρώ που ήταν το έτος 2004).

* Τη μείωση του αριθμού των εγκρίσεων των ταινιών.

* Τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων για το ποιο είναι το ακριβές ποσό που αφορά στις χρηματοδοτήσεις των νέων σκηνοθετών ταινιών μικρού μήκους.

(Και όλα αυτά όταν το ΕΚΚ- που έχει χρηματοδοτηθεί για το 2008 με 11.500.000 ευρώ και για το 2009 μέχρι στιγμής με 6.700.000 ευρώ, και συνολικά με 18.200.000 ευρώ - έχει αυτή τη στιγμή στο ταμείο του μόλις 200.000 ευρώ.)

* Το θέμα του προγράμματος ψηφιοποίησης των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου- και ειδικότερα την αναφερόμενη εμπλοκή θεσμικών σε συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το έργο της ψηφιοποίησης- για το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε παρενέβη και ο τέως Υπουργός Πολιτισμού κ. Γιώργος Βουλγαράκης.

* Την προκαταβολή ποσού 100.000 ευρώ για την αγορά οικοπέδου, όπου ο Πρόεδρος ήθελε να χτίσει το νέο κέντρο, και η οποία ακόμα δεν έχει επιστραφεί.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία επιστολή μας αναφορικά με τα ανωτέρω θέματα δεν έχει απαντηθεί.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να προσθέσω ότι με τον θεσμικό μου ρόλο, τόσο ως Πρόεδρος της ΕΕΣ όσο και ως μέλος της ΓΣ του ΕΚΚ, έχω καθήκον να ζητώ και να λαμβάνω γνώση των στοιχείων που αφορούν τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική διαχείριση του ΕΚΚ, προκειμένου να είναι πλήρης και διαφανής η ενημέρωση τόσο των μελών της ΕΕΣ όσο και γενικότερα του κινηματογραφικού χώρου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι με τις παρεμβάσεις μου, που γίνονται πάντα στα πλαίσια των καθηκόντων μου και με κόσμιο τρόπο, ουδέποτε έχω την πρόθεση να θίξω το πρόσωπο του προέδρου ή εν γένει τη διοίκηση του ΕΚΚ». [ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010]

No comments: