Tuesday, October 19, 2010

Φιλόδοξο σχέδιο νόμου για τον κινηματογράφο

«Περισσότερα χρήματα, περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, λιγότερη γραφειοκρατία, ενίσχυση της δημιουργίας» προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τον κινηματογράφο, που παρουσίασε χθες ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος στο υπουργικό συμβούλιο. Ο νόμος στηρίζει τους μικρομεσαίους παραγωγούς, φροντίζοντας ιδιαίτερα την καλλιτεχνική δημιουργία - την art house ταινία. Στις εμπορικές επιτυχίες των εκατοντάδων χιλιάδων εισιτηρίων η επιστροφή - απόδοση του ειδικού φόρου θα είναι αντιστρόφως ανάλογη. Από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές είναι η κατάργηση των γενικών συνελεύσεων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ακόμη τα συνδικαλιστικά όργανα δεν θα συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Νέα σελίδα για τον κινηματογράφο
Το νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός στηρίζει ανεξάρτητους παραγωγούς και καλλιτεχνική δημιουργία
  • Της Μαριας Kατσουνακη, Η Καθημερινή, Tρίτη, 19 Oκτωβρίου
Στο πλευρό των μικρομεσαίων ανεξάρτητων παραγωγών και της καλλιτεχνικής δημιουργίας (art house ταινίας) είναι το σχέδο νόμου για την «ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης» που παρουσίασε χθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος. Προτείνοντας πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης (με στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) και εξορθολογίζοντας το πλαίσιο της κρατικής επιχορήγησης, ο προς ψήφιση νόμος ανακατανέμει την τράπουλα, χωρίς να απαιτεί επιπλέον χρήματα για την εφαρμογή του.
Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 1579/1986, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, που έθεσε τις βάσεις της εθνικής κινηματογραφικής πολιτικής, οι αλλαγές είναι ραγδαίες και το νέο, διαρκώς εξελισσόμενο, οπτικοακουστικό τοπίο απαιτεί διαφορετικές ρυθμίσεις. Η προώθηση ενός ριζοσπαστικού νομοσχεδίου, σε καιρούς, μάλιστα, που το ελληνικό σινεμά γνωρίζει άνθηση και διεθνή αναγνώριση, καλλιεργεί ελπίδες για ένα μέλλον που δεν θα στηρίζεται σε εκλάμψεις αλλά σε έναν συγκροτημένο, ευέλικτο και αξιόπιστο σχεδιασμό.
Ο δρόμος ώς την ψήφιση θα είναι δύσκολος και ακανθώδης. Τα συμφέροντα που θίγονται αντιδρούν ήδη, οργανώνοντας την επίθεση. Τα σημεία τριβής αφορούν: 1. την επιστροφή του φόρου, και 2. τη ριζική μεταρρύθμιση στη δομή των δύο δημόσιων φορέων κινηματογραφικής πολιτικής: του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οπως επισημαίνει στο ενημερωτικό σημείωμα ο υπουργός Πολιτισμού «η συνδιοίκηση των επαγγελματικών σωματείων σε φορείς που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχουν ως αντικείμενο την άσκηση εθνικής πολιτικής δεν αποδείχτηκε αποτελεσματική». Με τον νέο νόμο καταργούνται οι γενικές συνελεύσεις του ΕΚΚ (το οποίο παύει να είναι ανώνυμη εταιρεία και γίνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου) και του Φεστιβάλ. Το Δ. Σ. του ΕΚΚ θα είναι επταμελές και θα διορίζεται από τον υπουργό Πολιτισμού.
  • Στις επιμέρους στρατηγικές:
- απλοποιείται η διαδικασία ενίσχυσης των εταιρειών παραγωγής από τα έσοδα του ειδικού φόρου (επί των εισιτηρίων). Μέχρι σήμερα οι παραγωγοί δεν εισέπρατταν ποτέ αυτά τα χρήματα, επου δικαιούντο σύμφωνα με τη νομοθεσία, λόγω γραφειοκρατικών αναχωμάτων.
- προβλέπεται υψηλότερη ενίσχυση για τις ταινίες που πραγματοποιούν μέχρι 50.000 εισιτήρια. Οσο αυξάνεται ο αριθμός των εισιτηρίων μειώνεται το ποσό της επιστροφής. Αποσυνδέεται ο ειδικός φόρος από τον αριθμό εβδομάδων προβολής των ελληνικών ταινιών στις αίθουσες (μέτρο που στην πράξη του συνέβαλε στην περιθωριοποίηση της ελληνικής ταινίας) και εξαρτάται αποκλειστικά από τα εισιτήρια. Συνδέεται, αντιθέτως, η παραγωγή με την αίθουσα: η καταβολή των ενισχύσεων στις αίθουσες θα εξαρτάται εφεξής από τα εισιτήρια των ελληνικών ταινιών αποκλειστικά και δεν θα προκύπτει ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού εισιτηρίων των αιθουσών, ο οποίος προέρχεται από ξένες, κυρίως, ταινίες. Στο ίδιο άρθρο (7) προβλέπεται ότι «όποιος υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή δικαιολογητικά για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών έως τριών ετών και με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για τον χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά, καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια».
• διευρύνεται η βάση του 1,5%. Η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή, να διαθέτουν το 1,5% των ακαθάριστων εσόδων τους, μετά την αφαίρεση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. Με το προτεινόμενο άρθρο (8) λαμβάνεται υπόψη η προέλευση των εσόδων των επιχειρήσεων. Ετσι, στην περίπτωση της κρατικής ΕΡΤ λαμβάνεται υπόψη και το ανταποδοτικό τέλος. Στα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας ο υπολογισμός γίνεται επί των διαφημιστικών εσόδων της επιχείρησης. Συγχρόνως, επιτρέπεται το ήμισυ του ποσού να διατίθεται σε διαφημιστικό χρόνο ίσης ανταλλακτικής αξίας στο ΕΚΚ, ούτως ώστε να ενισχύεται η διαφημιστική προβολή και προώθηση ταινιών χρηματοδοτούμενων και μη χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΚ.

No comments: